Οι Όροι και Προϋποθέσεις σε αυτή τη σελίδα, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες

 1. Σχετικά με εμάς
 2. Όροι Αγοράς
 3. Χρήση του Ιστότοπου
 4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και
 5. Ανωτέρα Βία – Τοπική Αρμοδιότητα,

 

όπως επίσης και τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα για οποιαδήποτε διαδικασία ή έγγραφο, για τους οποίους παρέχεται σύνδεσμος στο παρόν έγγραφο.

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα BRANDHOUSE «www.brandhouse.shoes» (ο “Ιστότοπος“) ανήκει σε και διαχειρίζεται από ή εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία

«2ΧΜ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «2ΧΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»

με έδρα την Κηφισιά, οδός Ναυπλίου αρ. 10, 14564

τηλ +30 2106256106 και 109 & φαξ +30 2106209651 Ε:  brandhouse.shoes@gmail.com

νόμιμα καταχωρημένη στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 007583201000 και ΑΦΜ 998697330 (” 2XM/εμείς/εμάς/η εταιρεία”).

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Πάγιος σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

2. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Αγοράς πριν παραγγείλετε Προϊόντα από τον Ιστότοπο της 2XM. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι αυτοί οι Όροι Αγοράς συμπεριλαμβάνουν τους όρους που περιέχονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος εντός των παρόντων Όρων Αγοράς.

2.1 ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ;

Αυτοί οι Όροι Αγοράς εφαρμόζονται σε όλες τις προσφορές και συμβάσεις που σχετίζονται με την αγορά και την παράδοση Προϊόντων από εμάς. Με άλλα λόγια, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Αγοράς, όταν (i) παραγγέλνετε οτιδήποτε από τον Ιστότοπο ή (ii) από οποιαδήποτε ηλεκτρονική σελίδα η οποία συνδέεται άμεσα με τον παρόντα Ιστότοπο ή όταν αποδέχεστε μια προσφορά από την εταιρεία μας. Απόκλιση από αυτούς τους Όρους Αγοράς είναι δυνατή μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας.

συμφωνίας.

2.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η 2XM Ελλάς ΕΠΕ προσφέρει στην ελληνική αγορά, ένα δυνατό μείγμα Brands στο χώρο του υποδήματος όπως η Florsheim, Vagabond, Crocs™, Colors of California & Superga

2.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 2ΧΜ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18+) έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η 2ΧΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Με την σύναψη της σύμβασης ο χρήστης εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχει στην αίτηση ή στην παραγγελία είναι ακριβείς και πλήρεις.

2.4 ΠΩΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ;

Βήμα 1ο

 

Επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, το μέγεθος και το χρώμα του καθενός και τα προσθέτετε στο καλάθι αγορών. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε ήδη δημιουργήσει λογοριασμό (account) μιας και μπορείτε να δηλώσετε τα απαραίτητα για την αποστολή στοιχεία κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

 

Βήμα 2ο

 

Πηγαίνετε στο καλάθι αγορών όπου θα δείτε τί ήδη έχετε εισαγάγει μέσα και επιλέξτε έναν από τους τρόπους πληρωμής:

 

Ασφαλής πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Πληρωμή με αντικαταβολή.

Βήμα 3ο

 

Κάνετε αποστολή της παραγγελίας σας.

Τηλεφωνική παραγγελία

Μπορείτε αν θέλετε να δώσετε την παραγγελία σας και τηλεφωνικά στο +30 2106256106 και 109 τις ακόλουθες ώρες:

 

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-18:00

2.5 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Όλα τα Προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της 2ΧΜ έως ότου εξοφλήσετε το συνολικό ποσό που οφείλετε στην εταιρεία το οποίο προκύπτει από οποιοδήποτε συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, προηγούμενων ή επόμενων αποστολών ή μερικών αποστολών. Απαγορεύεται η πώληση, διάθεση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε Προϊόντος πριν περιέλθει στην αποκλειστική σας κυριότητα.

2.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μικρές χρωματικές διαφορές και άλλες παραλλαγές σε Προϊόντα είναι πιθανές λόγω των διαφορετικών τρόπων λήψης εικόνων, τεχνολογιών παρουσίασης ή άλλων τεχνικών λόγων. H 2ΧΜ δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διαφορές και αποκλίσεις.

Η 2ΧΜ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρήση των Προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης.

2.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.

Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που εσείς ή τρίτο πρόσωπο, που έχει οριστεί από εσάς, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας, θα έχει/έχουν στη φυσική κατοχή του/τους τα προϊόντα ή (στην περίπτωση σύμβασης για πολλά προϊόντα, τα οποία έχετε παραγγείλει σε μια ενιαία παραγγελία και τα οποία παραδίδονται ξεχωριστά) από την ημερομηνία της τελικής παράδοσης των τμηματικά παραδοθέντων προϊόντων ή (σε περίπτωση σύμβασης για την παράδοση ενός προϊόντος που αποτελείται από πολλαπλές τμηματικές παραδόσεις ή αντικείμενα) από την ημερομηνία της τελευταίας τμηματικής παράδοσης ή το τελευταίο αντικείμενο.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ενημερώσετε (2ΧΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Κεντρικά Γραφεία, οδός Ναυπλίου αρ. 10, Κηφισιά, Αθήνα
τηλέφωνα +306256106 και 109 & φαξ +302106209651
| brandhouse.shoes@gmail.com) υποβάλλοντας μια σαφή δήλωση (πχ επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email) δηλώνοντας την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε την δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

 

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης, θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που λάβαμε από εσάς, αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουμε λάβει τη δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης.

Συγκεκριμένα επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά σε προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται σε έκπτωση ή σε εκπτωτικά πακέτα προσφορών, εφόσον η εταιρία έχει παραλάβει τα προϊόντα τα οποία έχει στείλει στον εκάστοτε πελάτη με όλα τα παραστατικά τα οποία την συνοδεύουν. Τα έξοδα για την επιστροφή της παραγγελίας θα πρέπει να καλυφθούν από τον πελάτη. Η επιστροφή της παραγγελίας θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω εταιρείας courier.

Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται :

Για πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί με αντικαταβολή ή τραπεζική κατάθεση μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη Το brandhouse.shoes επιβαρύνεται μόνο με τα τραπεζικά έξοδα που αναλογούν στην τράπεζα του.

Για πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί με Paypal η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Paypal.

Για πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα η επιστροφή των χρημάτων γίνεται στην πιστωτική/ χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά

 

Θα πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα αμέσως, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε σχετικά με την υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Θα πρέπει να πληρώσετε μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των εμπορευμάτων, εφόσον η μείωση της αξίας οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς εκ μέρους σας, κατά την εξακρίβωση του είδους, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

 

Μπορείτε να ανταλλάξετε μόνο μία φορά το αγορασμένο προϊόν με το ίδιο προϊόν σε διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, καθώς και με προϊόν ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας. Δεν θα δεχτούμε ανταλλαγές άλλου είδους. Αν αποφασίσετε να επιστρέψετε ένα αγορασμένο προϊόν πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα παραγγελία για κάθε επόμενη αγορά.

 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται σε εμάς αχρησιμοποίητα. Δεν θα δεχτούμε κανένα προϊόν, το οποίο είναι χαλασμένο ή λερωμένο. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να σας το στείλουμε πίσω και/ή να μην δικαιούστε αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στα προϊόντα της κατηγορίας Jibbitz δεν γίνονται αλλαγές και επιστροφές.
 • Όλα τα παπούτσια πρέπει να δοκιμάζονται μόνο σε περιοχές που είναι καλυμμένες με χαλί.
 • Όλα τα παπούτσια πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος σκιερό καθότι η άμεση και παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο δύναται να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

Για οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας:

Email: [email protected]

2.7 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Με την επιφύλαξη του όρου 2.6. (δικαίωμα υπαναχώρησης – ανταλλαγής) το οποίο συνεχίζει να ισχύει, λόγω του ότι επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας από τη στιγμή που θα την αποστείλετε, η ακύρωση της παραγγελίας σας δεν είναι δυνατή.

Για την δική σας ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση, πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε παραγγελία, καλό θα ήταν να είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα έχετε την δυνατότητα να την παραλάβετε, προκειμένου να μπορείτε να έχετε και σε επόμενη παραγγελία το προνόμιο της αντικαταβολής (πληρωμή με την παράδοση). Σε αντίθετη περίπτωση (μη παραλαβής – άρνησης της παραγγελίας), στην επόμενη παραγγελία δεν θα έχετε το προνόμιο της αντικαταβολής, θα σας ζητηθεί από εκπρόσωπο της εταιρείας μας, να πληρωθεί με τραπεζική κατάθεση – πιστωτική κάρτα.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η εταιρεία έχει προβεί στη δημιουργία αυτού του όρου, για έναν και μοναδικό λόγο (κάθε αποστολή που είναι με αντικαταβολή είτε με δωρεάν προς εσάς, είτε μη δωρεάν μεταφορικά, επιβαρύνεται η εταιρία την αποστολή ακόμη και στην περίπτωση που αρνηθείτε ή δεν παραλάβετε την παραγγελία σας).

2.8 ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές είναι σε Ευρώ (EU). H 2ΧΜ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές, πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Η 2ΧΜ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, περιορίσει ή διακόψει τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις, οποιαδήποτε στιγμή.

Αν η κάρτα σας δεν είναι σε ευρώ αλλά σε άλλο νόμισμα, τότε θα χρεωθείτε αναλόγως με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημέρα που ο εκδότης της κάρτας σας ολοκλήρωσε τη συναλλαγή. Σημειώστε ότι οι τιμές στην ιστοσελίδα, δεν περιλαμβάνουν κόστη αποστολής/αντικαταβολής, ένα ποσό το οποίο θα προστεθεί στο τελικό σύνολο κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

2.9 ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας απαιτούνται:

 

1.1 Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

1.2 Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

1.3 Ελάχιστη Παραγγελία 18,00€

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:

 

2.1 Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας σε συνεργασία με την Τράπεζα EUROBANK. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Η 2XM έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.

2.2 Με αντικαταβολή τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα.

2.3 Με πληρωμή τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας από το κατάστημά μας.

2.4 Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα EUROBANK κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
EUROBANK 0026.0386.30.0200373276   GR0602603860000300200373276

 

 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφο της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του,  το οποίο περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων της παραγγελίας και έναν μοναδικό κωδικό, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο και εξέλιξη της παραγγελίας του.

2.10 ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 • Δεχόμαστε παραγγελίες αποκλειστικά εντός Ελλάδος. Οι αποστολές εντός Ελλάδος ΔΕΝ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής ανεξαρτήτως  αξίας της παραγγελίας.
  Αποκλειστικός συνεργάτης μας είναι η εταιρεία ταχυμεταφορών ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑΕάν έχετε επιλέξει σαν μέθοδο πληρωμής την αντικαταβολή πληρώνετε μετρητά με την παραλαβή της παραγγελίας σας.
  Ο εκτιμώμενος χρόνος για την παραλαβή της παραγγελίας σας είναι 1-5 εργάσιμες ημέρες.
 • Ελάχιστη Παραγγελία 18,00€

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση των Ιστοσελίδων της 2ΧΜ («Χρήση των Όρων και Προϋποθέσεων Ιστοτόπου») πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Ιστότοπου, καθώς και για το Περιεχόμενο (όπως ορίζεται παρακάτω), όσον αφορά πληροφορίες, προτάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω του Ιστότοπου. Έχοντας πρόσβαση σε και χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συγκατατίθεστε στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου στο σύνολό τους, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τον Ιστότοπο και το Διαδίκτυο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως από αυτόν.

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λογοτύπων, εικονιδίων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφήσεων και λογισμικού (“Περιεχόμενο”), ανήκει στην 2ΧΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, τους δικαιοπαρόχους ή τους προμηθευτές του περιεχομένου της. Όλα τα στοιχεία του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά του γενικού σχεδιασμού και του περιεχομένου του, ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους σχετικούς με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από ό,τι ρητά επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτής ή άλλης συμφωνίας με την 2ΧΜ, κανένα τμήμα ή στοιχείο του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί μέσω οποιωνδήποτε μέσων. Ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμένουν αποκλειστικά στην κυριότητα της 2ΧΜ ή των δικαιοπαρόχων της, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό. Με την επιφύλαξη παντός σχετικού δικαιώματος.

3.5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Για την εξυπηρέτησή σας και για τη βελτίωση της χρήσης του Ιστότοπου, μπορεί να παρέχονται κατά διαστήματα σύνδεσμοι που οδηγούν σε Ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι σας μεταφέρουν μακριά από την υπηρεσία και από τον Ιστότοπο και βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της 2ΧΜ. Αυτό συμπεριλαμβάνει συνδέσμους συνεργατών που μπορεί να χρησιμοποιούν τα Σήματα Κατατεθέντα της 2ΧΜ ως μέρος μιας συμφωνίας συνεργασίας. Η 2ΧΜ δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των Ιστοσελίδων. Συνεπώς, επισκέπτεστε/έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Ιστοσελίδες, αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι άλλες Ιστοσελίδες μπορεί να στέλνουν τα δικά τους cookies στους χρήστες, να συλλέγουν στοιχεία ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης ή/και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες πριν από τη χρήση τους.

3.2 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο διατίθενται δωρεάν και παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο αποτελούν γενική ενημέρωση και μόνο και δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Η 2ΧΜ δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή/και οι παροχές που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον Ιστότοπο δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Επιπλέον, η 2ΧΜ δεν θα παρέχει συγκεκριμένες υποδομές πληροφορικής ή συνδεσιμότητας. Συνεπώς, η 2ΧΜ δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει ή να εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή δεν θα περιέχει σφάλματα. Η 2ΧΜ δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι το Περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ορθό, ακριβές, επαρκές, χρήσιμο, επίκαιρο, αξιόπιστο ή κάτι άλλο, σε κάθε περίπτωση και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

3.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η 2ΧΜ, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους διευθυντές ή κάποιος από τους συνεργάτες της ή άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστότοπου θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή ανακρίβειες ή ατέλειες των Πληροφοριών που βρίσκονται στον Ιστότοπο ή την απόδοση των προϊόντων ή κάτι άλλο που προκύπτει σε σχέση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και αν η 2ΧΜ έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

3.5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Για την εξυπηρέτησή σας και για τη βελτίωση της χρήσης του Ιστότοπου, μπορεί να παρέχονται κατά διαστήματα σύνδεσμοι που οδηγούν σε Ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι σας μεταφέρουν μακριά από την υπηρεσία και από τον Ιστότοπο και βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της 2ΧΜ. Αυτό συμπεριλαμβάνει συνδέσμους συνεργατών που μπορεί να χρησιμοποιούν τα Σήματα Κατατεθέντα της 2ΧΜ ως μέρος μιας συμφωνίας συνεργασίας. Η 2ΧΜ δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των Ιστοσελίδων. Συνεπώς, επισκέπτεστε/έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Ιστοσελίδες, αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι άλλες Ιστοσελίδες μπορεί να στέλνουν τα δικά τους cookies στους χρήστες, να συλλέγουν στοιχεία ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης ή/και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες πριν από τη χρήση τους.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην εταιρεία μας σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας BRANDHOUSE. Το παρόν κείμενο με τον τίτλο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου εξηγεί με απλή και κατανοητή γλώσσα αλλά και σαφήνεια πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.

Η 2ΧΜ συλλέγει μόνον τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, τους διαδικτυακούς μας επισκέπτες, έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας, να μπορούμε να σας παρέχουμε ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να σας εξυπηρετούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της BRANDHOUSE υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η 2XM διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της BRANDHOUSE παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση της ιστοσελίδας BRANDHOUSE συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

4.1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η 2ΧΜ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της BRANDHOUSE, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταστήματος. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Συγκεκριμένα κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και, σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

4.2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων , αποτελεί

(α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του Ιστότοπου, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στα πλαίσια εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης παραγγελιών υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο,

(β) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία, (γ) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας, με σκοπό την ευκολία του χρήστη και / ή η διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρουσιάζεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

Η εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν εσείς μας προσφέρετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Σας συμβουλεύουμε να απόσχετε από την παροχή ευαίσθητων δεδομένων, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων ή αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την εταιρεία αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς της.

Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από εσάς να της παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων.  Η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις.

Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την 2ΧΜ ΕΛΛΑΣ, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση, φορητότητα ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση brandhouse.shoes@gmail.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει, επισυνάπτοντας δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά σας επιπλέον των στοιχείων του λογαριασμού σας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.3 Cookies

4.3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η 2ΧΜ δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία  ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

 

4.4 Cookies

Η 2ΧΜ τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

4.4.1 Τι είναι τα Cookies;

Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

4.4.2 Χρησιμοποιεί η Επιχείρησή μας Cookies;

Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε τον Ιστότοπο πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας.

4.4.3 Τι Είδη Cookies Χρησιμοποιούμε;

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (login) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
 • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:

 • Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
 • Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
 • Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας
 • Για τη λειτουργία “Να με θυμάσαι”

4.4.4 Τι Είδη Cookies δεν Χρησιμοποιούμε;

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά δικά της cookies και δεν κάνει χρήση οποιουδήποτε cookie, που προέρχεται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, δεν χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

4.4.5 Τι Είδους Δεδομένα Συλλέγουμε μέσω της Χρήσης Cookies;

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του Ιστοτόπου, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
 • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.

4.4.6 Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η 2XM  εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.

Η 2XM καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του Ιστότοπου. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστοτόπου διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 όπως ισχύει σήμερα), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για κάθε μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που προκαλείται από γεγονότα που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Όλες οι νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την αγορά, μέσω της ιστοσελίδας BRANDHOUSE θα διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο (το δίκαιο της Ε.Ε.) και θα υπόκεινται στην αρμόδια αρχή των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα.