Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, κάνοντας κλικ εδώ.